T V trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tham khảo

Tài nguyên dạy học

THÀNH VIÊN VIOLET

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TIN TỨC

  MÃ MÀU

  HONGAN KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VA CÁC BẠN MỘT NĂM MỚI TRÀN NGẬP NIỀM VUI, MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC!
  Gốc > FLASH >

  NỀN BÀI VIẾT BẰNG FLASH NOEL  Nội dung viết Entry ở đây...

   

  Code đây :
  <DIV align=center><BR>
  <DIV style="POSITION: relative; WIDTH: 600px; TOP: 0px; LEFT: 0px" id=table1>
  <P></P>
  <TABLE style="BORDER-BOTTOM-STYLE: ridge; BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(190,0,93); BORDER-RIGHT-STYLE: ridge; BORDER-TOP-COLOR: rgb(190,0,93); BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP-STYLE: ridge; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(190,0,93); BORDER-LEFT-STYLE: ridge; BORDER-LEFT-COLOR: rgb(190,0,93)" border=5 cellSpacing=2 cellPadding=1 bgColor=#be005d align=center>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD>
  <TABLE style="BORDER-BOTTOM-STYLE: double; BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(255,25,137); BORDER-RIGHT-STYLE: double; BORDER-TOP-COLOR: rgb(255,25,137); BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP-STYLE: double; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(255,25,137); BORDER-LEFT-STYLE: double; BORDER-LEFT-COLOR: rgb(255,25,137)" border=5 cellSpacing=1 cellPadding=1 bgColor=#ff1989 align=center>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD>
  <TABLE style="BORDER-BOTTOM-STYLE: double; BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(255,115,183); BORDER-RIGHT-STYLE: double; BORDER-TOP-COLOR: rgb(255,115,183); BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP-STYLE: double; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(255,115,183); BORDER-LEFT-STYLE: double; BORDER-LEFT-COLOR: rgb(255,115,183)" border=5 cellSpacing=1 cellPadding=1 bgColor=#ff73b7 align=center>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD>
  <TABLE border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 bgColor=#ffcde5 align=center>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD>
  <P align=center><STRONG><EMBED height=470 type=application/x-shockwave-flash width=430 src=http://i946.photobucket.com/albums/ad307/dream5168/dream20101207-5.swf wmode="transparent" AllowScriptAccess="never">
  <BR><P style="COLOR: rgb(128,0,255)" align=center><FONT size=4 face=times>Nội dung viết Entry ở đây...</FONT></P><BR></FONT>
  <P></P>
  <P style="COLOR: rgb(128,0,255)" align=center><FONT size=4 face=times><BR></FONT></P><BR>
  <DIV align=center><BR> <SPAN style="LETTER-SPACING: 0px; FONT-SIZE: 10pt"><FONT size=4 face=times><STRONG>
  <P align=left><EMBED height=313 type=application/x-shockwave-flash width=299 src=http://i946.photobucket.com/albums/ad307/dream5168/dream20101207-9-1.swf wmode="transparent" AllowScriptAccess="never">
  <CENTER></STRONG></A>
  <P></P></CENTER></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
  <DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV></CENTER></DIV></DIV>
  _______________________________________________________________

  Nội dung viết Entry ở đây....

  Code nè :

  <DIV align=center><BR>
  <DIV style="POSITION: relative; WIDTH: 600px; TOP: 0px; LEFT: 0px" id=table1>
  <TABLE style="BORDER-BOTTOM-STYLE: ridge; BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(0,0,102); BORDER-RIGHT-STYLE: ridge; BORDER-TOP-COLOR: rgb(0,0,102); BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP-STYLE: ridge; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(0,0,102); BORDER-LEFT-STYLE: ridge; BORDER-LEFT-COLOR: rgb(0,0,102)" border=5 cellSpacing=2 cellPadding=1 bgColor=#000066 align=center>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD>
  <TABLE style="BORDER-BOTTOM-STYLE: double; BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(0,78,160); BORDER-RIGHT-STYLE: double; BORDER-TOP-COLOR: rgb(0,78,160); BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP-STYLE: double; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(0,78,160); BORDER-LEFT-STYLE: double; BORDER-LEFT-COLOR: rgb(0,78,160)" border=5 cellSpacing=1 cellPadding=1 bgColor=#004ea0 align=center>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD>
  <TABLE style="BORDER-BOTTOM-STYLE: double; BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(25,137,255); BORDER-RIGHT-STYLE: double; BORDER-TOP-COLOR: rgb(25,137,255); BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP-STYLE: double; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(25,137,255); BORDER-LEFT-STYLE: double; BORDER-LEFT-COLOR: rgb(25,137,255)" border=5 cellSpacing=1 cellPadding=1 bgColor=#1989ff align=center>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD>
  <TABLE border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 bgColor=#000066 align=center>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD>
  <DIV align=center>
  <EMBED height=403 type=application/x-shockwave-flash width=430 src=http://i946.photobucket.com/albums/ad307/dream5168/dream20101207-9.swf wmode="transparent" AllowScriptAccess="never"> <P align=center><FONT color=#cde5ff size=4 face=times>Nội dung viết Entry ở đây....<BR><BR></FONT></P>
  <P align=center><FONT color=#cde5ff size=4 face=times></FONT></P>
  <div align="left">
  <EMBED height=111 type=application/x-shockwave-flash width=400 src=http://i946.photobucket.com/albums/ad307/dream5168/dream20101207-5-1.swf wmode="transparent" AllowScriptAccess="never">
  </span>
  </STRONG></A> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
  <DIV></DIV>
  ___________________________________________________  Nội dung viết Entry ở đây...
   

  Code nhé :

  <DIV align=center><BR>
  <DIV style="POSITION: relative; WIDTH: 600px; TOP: 0px; LEFT: 0px" id=table1>
  <P></P>
  <TABLE style="BORDER-BOTTOM-STYLE: ridge; BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(180,4,4); BORDER-RIGHT-STYLE: ridge; BORDER-TOP-COLOR: rgb(180,4,4); BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP-STYLE: ridge; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(180,4,4); BORDER-LEFT-STYLE: ridge; BORDER-LEFT-COLOR: rgb(180,4,4)" border=5 cellSpacing=2 cellPadding=1 bgColor=#B40404 align=center>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD>
  <TABLE style="BORDER-BOTTOM-STYLE: double; BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(255,25,137); BORDER-RIGHT-STYLE: double; BORDER-TOP-COLOR: rgb(255,25,137); BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP-STYLE: double; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(255,25,137); BORDER-LEFT-STYLE: double; BORDER-LEFT-COLOR: rgb(255,25,137)" border=5 cellSpacing=1 cellPadding=1 bgColor=#ff1989 align=center>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD>
  <TABLE style="BORDER-BOTTOM-STYLE: double; BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(255,115,183); BORDER-RIGHT-STYLE: double; BORDER-TOP-COLOR: rgb(255,115,183); BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP-STYLE: double; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(255,115,183); BORDER-LEFT-STYLE: double; BORDER-LEFT-COLOR: rgb(255,115,183)" border=5 cellSpacing=1 cellPadding=1 bgColor=#ffcde5 align=center>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD>
  <TABLE border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 bgColor=#ffffff align=center>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD>
  <DIV align=center><EMBED height=402 type=application/x-shockwave-flash width=430 src=http://i946.photobucket.com/albums/ad307/dream5168/dream20101207-6.swf wmode="transparent" AllowScriptAccess="never">
  <BR><P style="COLOR: rgb(180,4,4)" align=center><FONT size=4 face=times>Nội dung viết Entry ở đây...</FONT></P><BR></FONT>
  <P></P>
  <P style="COLOR: rgb(128,0,255)" align=center><FONT size=4 face=times><BR></FONT></P><BR>
  <DIV align=center><SPAN style="LETTER-SPACING: 0px; FONT-SIZE: 10pt"><FONT size=4 face=times><STRONG><P align=right><EMBED height=272 type=application/x-shockwave-flash width=187 src=http://i946.photobucket.com/albums/ad307/dream5168/dream20101207-6-2.swf wmode="transparent" AllowScriptAccess="never"><CENTER></STRONG></A>
  <P></P></CENTER></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
  <DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV>

  ____________________________________________

  Code nè :


  Nội dung viết Entry ở đây...

  ____________________________________________

  Code nè :

  <DIV align=center><BR>
  <DIV style="POSITION: relative; WIDTH: 600px; TOP: 0px; LEFT: 0px" id=table1>
  <P></P>
  <TABLE style="BORDER-BOTTOM-STYLE: ridge; BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(138,75,8); BORDER-RIGHT-STYLE: ridge; BORDER-TOP-COLOR: rgb(138,75,8); BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP-STYLE: ridge; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(138,75,8); BORDER-LEFT-STYLE: ridge; BORDER-LEFT-COLOR: rgb(138,75,8)" border=5 cellSpacing=2 cellPadding=1 bgColor=#8A4B08 align=center>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD>
  <TABLE style="BORDER-BOTTOM-STYLE: double; BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(255,128,0); BORDER-RIGHT-STYLE: double; BORDER-TOP-COLOR: rgb(255,128,0); BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP-STYLE: double; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(255,128,0); BORDER-LEFT-STYLE: double; BORDER-LEFT-COLOR: rgb(255,128,0)" border=5 cellSpacing=1 cellPadding=1 bgColor=#FF8000 align=center>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD>
  <TABLE style="BORDER-BOTTOM-STYLE: double; BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(250,172,88); BORDER-RIGHT-STYLE: double; BORDER-TOP-COLOR: rgb(250,172,88); BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP-STYLE: double; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(250,172,88); BORDER-LEFT-STYLE: double; BORDER-LEFT-COLOR: rgb(250,172,88)" border=5 cellSpacing=1 cellPadding=1 bgColor=#FAAC58align=center>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD>
  <TABLE border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 bgColor=#F5D0A9 align=center>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD>
  <DIV align=center>
  <EMBED height=453 type=application/x-shockwave-flash width=430 src=http://i946.photobucket.com/albums/ad307/dream5168/dream20101207-8.swf wmode="transparent" AllowScriptAccess="never">
  <BR><P style="COLOR: rgb(138,75,8)" align=center><FONT size=4 face=times>Nội dung viết Entry ở đây...</FONT></P><BR></FONT>
  <P></P>
  <P style="COLOR: rgb(138,75,8)" align=center><FONT size=4 face=times><BR></FONT></P><BR>
  <DIV align=center><SPAN style="LETTER-SPACING: 0px; FONT-SIZE: 10pt"><FONT size=4 face=times><STRONG>
  <P align=left><EMBED height=236 type=application/x-shockwave-flash width=430 src=http://i946.photobucket.com/albums/ad307/dream5168/dream20101207-8-2.swf wmode="transparent" AllowScriptAccess="never"> <BR>
  <CENTER></STRONG></A>
  <P></P></CENTER></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
  <DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV>

  ____________________________________________


  Nội dung viết Entry ở đây...
  Code nhé :

  <DIV align=center><BR>
  <DIV style="POSITION: relative; WIDTH: 600px; TOP: 0px; LEFT: 0px" id=table1>
  <P></P>
  <TABLE style="BORDER-BOTTOM-STYLE: ridge; BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(56,97,11); BORDER-RIGHT-STYLE: ridge; BORDER-TOP-COLOR: rgb(56,97,11); BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP-STYLE: ridge; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(56,97,11); BORDER-LEFT-STYLE: ridge; BORDER-LEFT-COLOR: rgb(56,97,11)" border=5 cellSpacing=2 cellPadding=1 bgColor=#38610B align=center>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD>
  <TABLE style="BORDER-BOTTOM-STYLE: double; BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(95,180,4); BORDER-RIGHT-STYLE: double; BORDER-TOP-COLOR: rgb(95,180,4); BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP-STYLE: double; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(95,180,4); BORDER-LEFT-STYLE: double; BORDER-LEFT-COLOR: rgb(95,180,4)" border=5 cellSpacing=1 cellPadding=1 bgColor=#5FB404 align=center>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD>
  <TABLE style="BORDER-BOTTOM-STYLE: double; BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(172,250,88); BORDER-RIGHT-STYLE: double; BORDER-TOP-COLOR: rgb(172,250,88)" border=5 cellSpacing=1 cellPadding=1 bgColor=#ACFA58 align=center>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD>
  <TABLE border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 bgColor=#BEF781 align=center>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD>
  <DIV align=center>
  <EMBED height=453 type=application/x-shockwave-flash width=430 src=http://i946.photobucket.com/albums/ad307/dream5168/dream20101207-7.swf wmode="transparent" AllowScriptAccess="never">
  <BR><P style="COLOR: rgb(138,75,8)" align=center><FONT size=4 face=times>Nội dung viết Entry ở đây...</FONT></P><BR></FONT>
  <P style="COLOR: rgb(138,75,8)" align=center><FONT size=4 face=times><BR></FONT></P>
  <DIV align=center><SPAN style="LETTER-SPACING: 0px; FONT-SIZE: 10pt"><FONT size=4 face=times><STRONG>
  <P align=right><EMBED height=308 type=application/x-shockwave-flash width=430 src=http://i946.photobucket.com/albums/ad307/dream5168/dream20101207-7-1.swf wmode="transparent" AllowScriptAccess="never"> <BR>
  <CENTER></STRONG></A>
  </P></CENTER></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
  <DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV>


   
  Nội dung viết Entry ỏ đây
   
   
   
  Code nè :

  <div align="center">
  <BR>
  <table style="width: 35px; height: 25px;" id="table55" align="center" width="35" height="25">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;"><center>
  <center><center>
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <table style="width: 15px; height: 23px;" id="table56" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg">
  <font size="4" face="times"><strong>
  <table style="width: 157px; height: 176px;" id="table57" bgcolor="#000000" cellpadding="10" cellspacing="6">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <table style="width: 126px; height: 119px;" id="table58" background="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/wu-3/16759ahfv4gbawb.gif" bgcolor="#000000" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <div class="msgcontent">
  <p align="center">
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012139.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="500" height="371"></strong></font></span></p>
  <div align="center">
   </div>
  <div align="center">
  <font color="#000000" size="4">
  Nội dung viết Entry ỏ đây</font></div>
  <div align="center">
   </div>
  <div align="center">
   </div>
  <div align="center">
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012138.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" align="right" width="190" height="242"></strong></font></span></div>
  <div align="center">
   </div>
  </div>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </strong></font></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </span></center></center></center></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </div>


   
  Nội dung viết Entry ở đây
   
   
   
    Code nhé :

  <div align="center"><br>
  <table style="width: 35px; height: 25px;" id="table43" align="center" background="http://img181.imageshack.us/img181/2497/dream0908292.jpg" width="35" height="25">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;"><center>
  <center><center>
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <table style="width: 15px; height: 23px;" id="table44" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg">
  <font size="4" face="times"><strong>
  <table style="width: 157px; height: 176px;" id="table45" bgcolor="#003399" cellpadding="10" cellspacing="6">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <table style="width: 126px; height: 119px;" id="table46" bgcolor="#e7f7fc" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <div class="msgcontent">
  <p align="center">
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012137.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="500" height="377"></strong></font></span></p>
  <div align="center">
   </div>
  <div align="center">
  <font color="#000080" size="4">
  Nội dung viết Entry ở đây</font></div>
  <div align="center">
   </div>
  <div align="center">
   
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012134.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" align="left" width="222" height="170"></strong></font></span></div>
  <div align="center">
   </div>
  </div>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </strong></font></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </span></center></center></center></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  <p></p></div>
  ____________________________________________

   
  Nội dung viết Entry ở đây
   
   
   
   

   

  Code này :

  <div align="center"><BR>
  <table style="width: 35px; height: 25px;" id="table51" align="center" background="http://img181.imageshack.us/img181/2497/dream0908292.jpg" width="35" height="25">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <center><center><center>
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <table style="width: 15px; height: 23px;" id="table52" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <table style="width: 157px; height: 176px;" id="table53" bgcolor="#000000" cellpadding="10">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <table style="width: 126px; height: 119px;" id="table54" background="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/-wlsl0103_rose7red-3.gif" bgcolor="#000000" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <div class="msgcontent">
  <p align="center">
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012135.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="500" height="383"></strong></font></span></p>
  <div align="center">
   </div>
  <div align="center">
  <font color="#ffffff" size="4">
  Nội dung viết Entry ở đây</font></div>
  <div align="center">
   </div>
  <div align="center">
   </div>
  <div align="center">
   </div>
  <div align="center">
   <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;"><font size="4" face="times"><strong><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012136.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="400" height="200"></strong></font></span></div>
  </div>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </strong></font></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </span></center></center></center></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  <p> </p></div>

  ________________________

   
  Nội dung viết Entry ở đây
   
  Code nè
  <div align="center">
  <br>
  <table style="width: 35px; height: 25px;" id="table55" align="center" width="35" height="25">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;"><center>
  <center><center>
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <table style="width: 15px; height: 23px;" id="table56" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg">
  <font size="4" face="times"><strong>
  <table style="width: 157px; height: 176px;" id="table57" bgcolor="#000000" cellpadding="10" cellspacing="6">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <table style="width: 126px; height: 119px;" id="table58" background="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/-wlsl0103_rose7red-3.gif" bgcolor="#000000" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <div class="msgcontent">
  <p align="center">
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012133.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="500" height="353"></strong></font></span></p>
  <div align="center">
   </div>
  <div align="center">
  <font color="#ffffff" size="4">
  Nội dung viết Entry ở đây</font></div>
  <div align="center">
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012134.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" align="left" width="222" height="170"></strong></font></span></div>
  <div align="center">
   </div>
  </div>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </strong></font></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </span></center></center></center></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </div>
   Code nè :

   
  Nội dung viết Entry ở đây
   
   

  Code nè :
  <div align="center"><BR>
  <table style="width: 35px; height: 25px;" id="table43" align="center" background="http://img181.imageshack.us/img181/2497/dream0908292.jpg" width="35" height="25">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;"><center>
  <center><center>
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <table style="width: 15px; height: 23px;" id="table44" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg">
  <font size="4" face="times"><strong>
  <table style="width: 157px; height: 176px;" id="table45" background="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/pink_kabe1.jpg" bgcolor="#003399" cellpadding="10" cellspacing="6">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <table style="width: 126px; height: 119px;" id="table46" background="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/pink_kabe1.jpg" bgcolor="#e7f7fc" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <div class="msgcontent">
  <p align="center">
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012132.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="500" height="283"></strong></font></span></p>
  <div align="center">
   </div>
  <div align="center">
  <font color="#000080" size="4">
  Nội dung viết Entry ở đây</font></div>
  <div align="center">
   </div>
  <div align="center">
  <img style="width: 282px; height: 201px;" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/C3DfO.gif" border="0">
   </div>
  </div>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </strong></font></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </span></center></center></center></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  <p></p></div>
  __________________________________________
  1. THẢO NGUYÊN!

   THẢO NGUYÊN!

   15:59 18-12-2011
   Thơ hay, nhà đẹp,nhiều tư liệu quý..TN cứ tự nhiên chôm về dùng..Chiều vui nhé MG..đón noen an lành, đầy tràn niềm vui
   Free Image Hosting at <a href=www.ImageShack.us" />

  Nhắn tin cho tác giả
  Lữ Hồng Ân @ 08:30 22/12/2011
  Số lượt xem: 1112
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  GHÉP ẢNH ONLINE


  1)Carregar (upload ảnh của mình lên)
  2) Chọn khung bên tay phải và thêm khung mới
  3)Chọn icon ở dưới và thêm icon
  4) Thêm chữ và màu chữ (phía trên)
  5) Salvar foto (Lưu lại )