T V trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tham khảo

Tài nguyên dạy học

THÀNH VIÊN VIOLET

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TIN TỨC

  MÃ MÀU

  HONGAN KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VA CÁC BẠN MỘT NĂM MỚI TRÀN NGẬP NIỀM VUI, MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC!
  Gốc > FLASH >

  Nền bài viết bằng plash Noen   
  Nội dung viết
   

  Code nè

  <div align="center"><BR>
  <table style="width: 35px; height: 25px;" id="table55" align="center" width="35" height="25">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;"><center>
  <center><center>
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <table style="width: 15px; height: 23px;" id="table56" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg">
  <font size="4" face="times"><strong>
  <table style="width: 157px; height: 176px;" id="table57" background="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/-wlsl0103_rose7red-3.gif" bgcolor="#000000" cellpadding="10" cellspacing="10">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <table style="width: 126px; height: 119px;" id="table58" bgcolor="#000000" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <div class="msgcontent">
  <p align="center">
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012188.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="500" height="471"></strong></font></span></p>
  <div align="center">
   </div>
  <div align="center">
  <font color="#ffffff" size="4">
  Nội dung viết</font></div>
  <div align="center">
   
  <img style="width: 300px; height: 234px; visibility: visible;" id="fullSizedImage0" class="media" alt="" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/wu-3/4iUBa.gif?t=1292676808" galleryimg="no"></div>
  </div>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </strong></font></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </span></center></center></center></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </div><BR>
  _____________________________________


   
  Nội dung viết ở đây
   
  Code nè

  <div align="center"><BR>
  <table style="width: 35px; height: 25px;" id="table43" bgcolor="#008000" cellspacing="5" width="35" height="25">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <center><center><center>
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <table style="width: 15px; height: 23px;" id="table44" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg">
  <font size="4" face="times"><strong>
  <table style="width: 157px; height: 176px;" id="table45" bgcolor="#ff0000" cellpadding="10" cellspacing="6">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <table style="width: 126px; height: 119px;" id="table46" background="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/pink_kabe1.jpg" bgcolor="#000000" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <div class="msgcontent">
  <p align="center">
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012187.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="500" height="503"></strong></font></span></p>
  <div align="center">
   </div>
  <div align="center">
  <font color="#ff0000" size="4">
  Nội dung viết ở đây</font></div>
  <div align="center">
   <img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/wu-3/Th8RV.gif"></div>
  </div>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </strong></font></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </span></center></center></center></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </div>
  <p></p>
  _____________________________________

   
  Nội dung viết Entry ở đây

  Code nè

  <div align="center"><BR>
  <table style="width: 35px; height: 25px;" id="table51" align="center" background="http://img181.imageshack.us/img181/2497/dream0908292.jpg" width="35" height="25">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <center><center><center>
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <table style="width: 15px; height: 23px;" id="table52" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <table style="width: 157px; height: 176px;" id="table53" bgcolor="#cc99ff" cellpadding="10">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <table style="width: 126px; height: 119px;" id="table54" bgcolor="#ffffff" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <div class="msgcontent">
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012182.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="500" height="475"></strong></font></span><div align="center">
   </div>
  <div align="center">
  <font color="#ff0000" size="4">
  Nội dung viết Entry ở đây</font></div>
  <div align="center">
  <img style="width: 300px; height: 213px;" id="fullSizedImage" class="media" alt="" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/wu-3/0n3YM.gif?t=1292676808" galleryimg="no" align="left"></div>
  </div>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </strong></font></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </span></center></center></center></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  <p> </p></div><BR>

  __________________________

   
  Nội dung viết Entry ở đây
   
  Code nè :
  <div align="center">
  <br>
  <table style="width: 35px; height: 25px;" id="table55" align="center" width="35" height="25">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;"><center>
  <center><center>
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <table style="width: 15px; height: 23px;" id="table56" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg">
  <font size="4" face="times"><strong>
  <table style="width: 157px; height: 176px;" id="table57" bgcolor="#000000" cellpadding="10" cellspacing="6">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <table style="width: 126px; height: 119px;" id="table58" background="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/-wlsl0103_rose7red-3.gif" bgcolor="#000000" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <div class="msgcontent">
  <p align="center">
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012144.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="500" height="483"></strong></font></span></p>
  <div align="center">
   </div>
  <div align="center">
  <font color="#ffffff" size="4">
  Nội dung viết Entry ở đây</font></div>
  <div align="center">
   <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/202012143.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="433" height="170"></strong></font></span></div>
  </div>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </strong></font></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </span></center></center></center></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </div>
  _______________________________________________

   
  Nội dung viết Entry
   
  Code nè :
  <div align="center"><BR>
  <table style="width: 35px; height: 25px;" id="table43" align="center" background="http://img181.imageshack.us/img181/2497/dream0908292.jpg" width="35" height="25">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;"><center>
  <center><center>
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <table style="width: 15px; height: 23px;" id="table44" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg">
  <font size="4" face="times"><strong>
  <table style="width: 157px; height: 176px;" id="table45" bgcolor="#cc0000" cellpadding="10" cellspacing="6">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <table style="width: 126px; height: 119px;" id="table46" bgcolor="#000000" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <div class="msgcontent">
  <p align="center">
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012145.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="500" height="350"></strong></font></span></p>
  <div align="center">
   </div>
  <div align="center">
  <font color="#990000" size="4">
  Nội dung viết Entry</font></div>
  <div align="center">
   <img style="width: 331px; height: 181px;" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/wu-3/LqqSa.gif?t=1292592958" border="0"></div>
  </div>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </strong></font></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </span></center></center></center></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  <p></p></div><BR>
  _________________________________________

   
  Nội dung viết Entry ở dây
   
  _Code nè

  <div align="center"><BR>
  <table style="width: 35px; height: 25px;" id="table51" align="center" background="http://img181.imageshack.us/img181/2497/dream0908292.jpg" width="35" height="25">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <center><center><center>
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <table style="width: 15px; height: 23px;" id="table52" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <table style="width: 157px; height: 176px;" id="table53" bgcolor="#000000" cellpadding="10">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <table style="width: 126px; height: 119px;" id="table54" background="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/-wlsl0103_rose7red-3.gif" bgcolor="#000000" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <div class="msgcontent">
  <p align="center">
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012142.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="500" height="383"></strong></font></span></p>
  <div align="center">
   </div>
  <div align="center">
  <font color="#990000" size="4">
  Nội dung viết Entry ở dây</font></div>
  </div>
  <div align="center">
   <img style="width: 331px; height: 181px;" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/wu-3/UMkYJ.gif?t=1292592770" border="0">
  </div>
  </div>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </strong></font></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </span></center></center></center></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </p></div><BR>
  _____________________________________________________

   
  Nội dung viết Entry ở đây
   

  Code nè
  <div align="center">
  <BR>
  <table style="width: 35px; height: 25px;" id="table55" align="center" width="35" height="25">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;"><center>
  <center><center>
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <table style="width: 15px; height: 23px;" id="table56" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg">
  <font size="4" face="times"><strong>
  <table style="width: 157px; height: 176px;" id="table57" bgcolor="#008000" cellpadding="10" cellspacing="6">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <table style="width: 126px; height: 119px;" id="table58" bgcolor="#ffebd7" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <div class="msgcontent">
  <p align="center">
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012186.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="500" height="353"></strong></font></span></p>
  <div align="center">
   </div>
  <div align="center">
  <font color="#008000" size="4">
  Nội dung viết Entry ở đây</font></div>
  <div align="center">
   <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012185.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="496" height="106"></strong></font></span></div>
  </div>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </strong></font></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </span></center></center></center></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </div>


   
  Nội dung viết Entry ở đây

    Code
  <div align="center"><BR>
  <table style="width: 35px; height: 25px;" id="table43" align="center" background="http://img181.imageshack.us/img181/2497/dream0908292.jpg" width="35" height="25">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;"><center>
  <center><center>
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <table style="width: 15px; height: 23px;" id="table44" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg">
  <font size="4" face="times"><strong>
  <table style="width: 157px; height: 176px;" id="table45" bgcolor="#008000" cellpadding="10" cellspacing="6">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <table style="width: 126px; height: 119px;" id="table46" bgcolor="#e3ffe3" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <div class="msgcontent">
  <p align="center">
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012183.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="500" height="359"></strong></font></span></p>
  <div align="center">
   </div>
  <div align="center">
  <font color="#008000" size="4">
  Nội dung viết Entry ở đây</font></div>

  <div align="center">
  <img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/wu-3/M4Y44.gif"></div>
  </div>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </strong></font></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </span></center></center></center></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  <p></p></div><BR>
  ________________________________________


   
  Nội dung viết Entry
   
   Code nhé :
  <div align="center"><BR>
  <table style="width: 35px; height: 25px;" id="table51" align="center" background="http://img181.imageshack.us/img181/2497/dream0908292.jpg" width="35" height="25">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <center><center><center>
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <table style="width: 15px; height: 23px;" id="table52" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <table style="width: 157px; height: 176px;" id="table53" background="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/-wlsl0103_rose7red-3.gif" bgcolor="#000000" cellpadding="10" cellspacing="6">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <table style="width: 126px; height: 119px;" id="table54" bgcolor="#dadada" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
  <tbody><tr>
  <td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
  <div class="msgcontent">
  <p align="center">
  <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
  <font size="4" face="times">
  <strong>
  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/20101214.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="500" height="421"></strong></font></span></p>
  <div align="center">
   </div>
  <div align="center">
  <font color="#000000" size="4">
  Nội dung viết Entry</font></div>
  <div align="center">
   <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;"><font size="4" face="times"><strong><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012141.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="481" height="200"></strong></font></span></div>
  </div>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </strong></font></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </span></center></center></center></td>
  </tr>
  </tbody></table>
  <p> </p></div>

  MGUỐN TỪ : MECGHI'S BLOG
  Nhắn tin cho tác giả
  Lữ Hồng Ân @ 08:20 22/12/2011
  Số lượt xem: 1094
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  GHÉP ẢNH ONLINE


  1)Carregar (upload ảnh của mình lên)
  2) Chọn khung bên tay phải và thêm khung mới
  3)Chọn icon ở dưới và thêm icon
  4) Thêm chữ và màu chữ (phía trên)
  5) Salvar foto (Lưu lại )