T V trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tham khảo

Tài nguyên dạy học

THÀNH VIÊN VIOLET

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TIN TỨC

  MÃ MÀU

  HONGAN KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VA CÁC BẠN MỘT NĂM MỚI TRÀN NGẬP NIỀM VUI, MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC!
  Gốc > Thủ thuật với Excel >

  Phá password trong Excel (trong sheet)

  capture_2

  Cách làm trong Excel 2003 như sau:
  1. Mở file Excel có chứa các Sheet có pass
  2 Chọn menu Tools -> Macro -> Visual Basic Editor
  3 Nhấp đúp vào Sheet mà bạn muốn phá pass

  Nếu bạn chưa thấy các Sheet bên phía trái của màn hình thì bấm:  Ctrl + R để hiện các Sheet.

  ( Nhiều máy khi bấm Alt + F11 thì không thấy cửa sổ bên trái hiện các Sheet )

  4. Copy đoạn mã sau vào và nhấn menu Run -> Run Sub/UserForm 
  alt
  5. Máy hỏi bạn có muốn CHƠI nó không ? Nếu muốn bấm YES
  alt
  6. Bạn chờ một lúc máy sẽ phá Pass cho bạn. Có thông báo sau khi phá Pass
  alt

  Sao mà ghét cái thằng nào nó  . . . không muốn chia sẻ thông tin cho người khác ghê!

  Sub PasswordBreaker()
  If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
      MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
  Else
      If MsgBox("Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is protected, do you want to unprotect it?", _
      vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub
      Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
      Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
      Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
      Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
      On Error Resume Next
      For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
      For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
      For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
      For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
          ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
          Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
          Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
      Next: Next: Next: Next: Next: Next
      Next: Next: Next: Next: Next: Next
      If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
  End If
  End Sub

   


  Trần Nhật Lam @
  Nhắn tin cho tác giả
  Lữ Hồng Ân @ 17:56 12/09/2011
  Số lượt xem: 2152
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  GHÉP ẢNH ONLINE


  1)Carregar (upload ảnh của mình lên)
  2) Chọn khung bên tay phải và thêm khung mới
  3)Chọn icon ở dưới và thêm icon
  4) Thêm chữ và màu chữ (phía trên)
  5) Salvar foto (Lưu lại )