T V trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tham khảo

Tài nguyên dạy học

THÀNH VIÊN VIOLET

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TIN TỨC

  MÃ MÀU

  HONGAN KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VA CÁC BẠN MỘT NĂM MỚI TRÀN NGẬP NIỀM VUI, MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC!

  bap trac nghiem tieng anh 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyenthanh Huong
  Ngày gửi: 15h:37' 13-01-2009
  Dung lượng: 177.0 KB
  Số lượt tải: 492
  Số lượt thích: 0 người
  Phòng gd-đt
  Việt trì
  đề kiểm tra TNKQ – Môn: Tiếng anh lớp 8 - tuần 22
  
  
  Người ra đề:
  Đinh Thị Tịnh
  - THCS Thọ Sơn
  
  
  
  Hà Thu Thuỷ
  - THCS Phượng Lâu
  
  
  Câu 1. The glass……………in to small pieces.
  A. broken
  B. is broken
  C. broke
   D. break
  
  Câu 2. When will the project………, doctor ?
  A. be started
  B. started
  C. being started
  D. is started
  
  Câu 3. It is difficult ……………your directions .
  A. follow
  B. following
  C. to follow
  D. follows
  
  Câu 4. Stop, Tuan! It’s…………..to go near the stove .
  A.A. danger
  B.dangering
  C. dangerously
  D. dangerous
  
  Câu 5. The wind prevented us ………sailing on the lake last week.
  A. from
  B. for
  C. to
  D. about
  
  Câu 6. I’m delighted ……………passed your final exam .
  A. you that
  B. that you
  C. that
  D. that I
  
  Câu 7. * We are looking forward to…………you in June .
  A. seeing
  B. see
  C. saw
  D. seen
  
  Câu 8. * Are you arriving………..Saturday 20th
  A. on
  B. in
  C. at
  D. by
  
  Câu 9. **Write soon and confirm your………….date and time .
  A. arrive
  B. arriving
   C. arrival
  D. arrives
  
  Câu 10. **I can see a boy………..a water-buffalo
  A. ride
  B. rides
  C. rode
   D. riding
  
    Phòng gd-đt
  Việt trì
  đề kiểm tra TNKQ – Môn: Tiếng anh lớp 8 - tuần 23
  
  
  Người ra đề:
  Đinh Thị Tịnh
  - THCS Thọ Sơn
  
  
  
  Hà Thu Thuỷ
  - THCS Phượng Lâu
  
  

  Câu 1. Would you mind…………….the pen ?
  A. look for
  B. for looking
  C. looking for
  D. to look for
  
  Câu 2. Do you mind if I……………a photo ?
  A. take
  B. to take
   C. taking
   D. takes
  
  Câu 3. A: Would you mind if I took a photo ?-B: ……………..
  A. Please go ahead
  B. Please does
  C. Yes I can’t
  D. Please a head
  
  Câu 4. Would you mind if I ……………..you some questions ?
  A. asks
  B. asked
   C. asking
  D. to ask
  
  Câu 5. My aunt live in the …………..area of the country .
  A. mountain
  B. mountains
  C. mountainous
  D. mountainly
  
  Câu 6. Da lat is …………..as the city of Eternal spring .
  A. known
  B. know
   C. knowing
  D. knew
  
  Câu 7. * I want to visit a market. Could you …………….. one ?
  A. suggesting
  B. suggest
  C. take
  D. be suggest
  
  Câu 8. * There are many magnificent caves in ……………….
  A. Nha Trang
  B. Sapa
  C. Da lat
   D. Ha long bay
  
  Câu 9.** You can see ……………….in Nha Trang .
  A. giant Buddha
  B. waterfalls
  C. jungles
  D. caves
  
  Câu 10. ** Da Lat is famous for its lake, railway, flower gardens and …...
  A. oceanic- institute
  B. waterfalls
  C. off shore islands
  D. beaches
  
  

  Phòng gd-đt
  Việt trì
  đề kiểm tra TNKQ – Môn: Tiếng anh lớp 8 - tuần 24
  
  
  Người ra đề:
  Đinh Thị Tịnh
  - THCS Thọ Sơn
  
  
  
  Hà Thu Thuỷ
  - THCS Phượng Lâu
  
  
  Câu 1. We..........around the lake in a canoe yesterday afternoon.
  A.rode
  B. cycled
  C. drove
  D. paddled
  
  Câu 2. Soon dark clouds..................and it began to rain heavily.
  A.appeared
  B. became
  C. went
  D. fell
  
  Câu 3. Unfortunately
   
  Gửi ý kiến

  GHÉP ẢNH ONLINE


  1)Carregar (upload ảnh của mình lên)
  2) Chọn khung bên tay phải và thêm khung mới
  3)Chọn icon ở dưới và thêm icon
  4) Thêm chữ và màu chữ (phía trên)
  5) Salvar foto (Lưu lại )